Léčba ADHD – farmakologické a jiné metody

Kompletní vyléčení z ADHD není možné, změny v mozku jsou pevně definované jeho mírně odlišnou stavbou oproti neurotypickým jedincům. Co možné ale je, je soubor různých opatření jak farmakologického, tak i nefarmakologického charakteru. Kombinací těchto opatření může dojít k zásadnímu ústupu potíží spojených s projevy ADHD, což primárně přinese úlevu pacientovi, ale jako vítaný efekt taktéž i blízkým, pro něž to může být také velmi stresující.

Farmakologické metody

Minimálně ze začátku je to asi nejvýznamnější opatření, které jedinec může udělat v cestě za zvládáním ADHD (hlavně Atomoxetin a Ritalin). Pacientovi zpravidla odkryje zcela nový svět fungování a mělo by být v jeho největším zájmu využít medikamentů pro implementaci nefarmakologických metod (detailněji o tom níže).

Nefarmakologické metody

Nefarmakologické metody zvládání ADHD zahrnují tři základní okruhy možných terapeutických možností: kognitivně bahavioralní terapie, psychoedukace a fyzická aktivita spojená s úpravou jídelníčku.

  1. kognitivně behaviorální terapie – KBT chápe poruchy chování jako naučené reakce, k zlepšení psychického problému dojde tak, že se identifikují a změní chybné představy, myšlenky a jednání,  znaky jsou např. zaměření se na přítomnost, konkretizace problémů a cílů, kterých chceme dosáhnout a metody, jak zvládnout kritické situace
  2. psychoedukace – spočívá v tom, co je ADHD, vhodné mechanismy pro zvládnutí projevů ADHD, jak si sebe sama víc vážit, ale i jak by měli partneři s takovým člověkem „zacházet“
  3. fyzická aktivita – ačkoliv si hlavně starší generace lidí myslí, že ADHD se vyřeší složením metráku uhlí, faktem zůstává, že ADHD přetrvá i po složení celého kamionu. Přinos fyzické aktivity u ADHD spočívá hlavně ve vybití energie, což vede k uvolnění

Každý člověk potřebuje zpravidla jiný poměr jednotlivých bodů k tomu, aby se začal cítit lépe. U mě osobně to znamená zhruba 50 % medikamenty, 30% KBT (resp. upravené vzorce chování), 15% fyzická aktivita a zbytek psychoedukace. U někoho jiného to bude jinak, nicméně, jak už bylo zmíněno v počátku článku, medikamenty mají asi nejzásadnější dopad na projevy a příznaky ADHD. Právě léky dají člověku více prostoru např. pro KBT, protože si z toho zkrátka víc zapamatuje.

Strava

Tady bych se rád zastavil a podal k tomu svůj názor. Nerad bych tu zacházel do teorií, že konzumace toho a toho přispívá k lepšímu zvládání ADHD. Spíš bych rád upozornil na to, že i díky impulzivitě a odměně po konzumaci jídla inklinuje ADHD populace k nezdravým, až skoro jedovatým věcem, obecně známými pod pojmem junk food. Je to konzumace různých jídel z fast food řetězců, popř. různé stánky. Popřípadě konzumace brambůrek, nebo (což je můj problém) konzumace potravin s cukrem. S hodně cukrem. A právě tady signalizuje mozek, jak je příjemné dát si půl tabulky čokolády, a současně se učí,  že to chce opakovat, protože ty libé pocity jsou tak příjemné, jinými slovy závislost. Proto mám u stravy na mysli vědomé konzumování jídel a vždy, když mě přepadne potřeba jíst junk food si to zkusit uvědomit a raději sníst něco rozumnějšího.