Methylfenidát

U dětí asi nejužívanější preparát na ADHD, u dospělých, i díky neznalosti/neochoty psychiatrů, je jeho zastoupení výrazně nižší. Známý pod názvem Ritalin (varianta s okamžitým uvolněním aktivní látky) a Concerta (varianta s postupným uvolňováním).

 Methylfenidát patří do skupiny stimulantů, jedna se o NDRI (noradrenalin-dopamine reuptake inhibitor), což je obdobný mechanismus jako u atomoxetinu, methylfenidát přidává inhibici dopaminového transbordéru. Díky jeho aktivitě v oblasti mozku zvané striatum je možné (při zneužívaní) vypěstovat i závislost, vznik tiků je pravděpodobnější. Efekt na ADHD mi přijde vyšší než u atomoxetinu, oblasti zlepšení jsou podobné jako u atomoxetinu, ale svou aktivitou ve striatu může docházet k vyšší agresivitě a tikům. Efekt na srdce (vzestup tlaku) je taky vyšší. Velkou část nežádoucích účinků řeší varianta s postupným uvolňováním. Velmi často se objevuje taktéž potlačení chutě k jídlu. Nezpomalená varianta účinkuje asi 4 hodiny, měla by se brát 3x denně, což je u ADHD populace značně komplikovaná činnost, popřípadě 8-10 hodin jeho zpomalená varianta. Potenciální problém je nutnost psát medikament na zvláštní recept s modrým pruhem, při případném testu na meth/amfetaminy policií se může takový test tvářit pozitivně, a z toho vyplývající potíže s odebráním RP (ačkoliv je taková šance malá). Methylfenidát je uvedeny na seznamu zakázaných látek pro účastníky silničního provozu.