Závislosti a rizikové chování

Velmi častým jevem u poruchy ADHD je nějaká forma závislosti a/nebo rizikového chování. Je to dané kombinací projevů ADHD jako je impulzivita, nízká sebekontrola nebo špatné vzorce chování. Např. mezi vězni je, ať už léčené nebo neléčené formy ADHD , procento ADHD diagnoz výrazně vyšší  (téměř polovina) než v běžné populaci (5-10 procent). 

Závislost na alkoholu a jiných látkách

Výrazně častěji se mezi ADHD jedinci vyskytuje závislost na alkoholu. Velká část k tomu inklinuje, protože je alkohol uklidní, když jsou psychicky vyčerpaní a utrápení a alkohol jim nabídne aspoň časově omezenou úlevu. Koneckonců, mechanismus, jakým alkohol působí na mozek se hodně podobá mechanismu, který zprostředkovává například Neurol.  Pokud by tito pacienti byli včas diagnostikovaní jako ADHD pacienti (např. v dětství),  množství alkoholiků by bylo výrazně menší.  Za alkohol si můžeme dosadit v podstatě jakoukoliv jinou drogu/léčivo s potenciálem k závislosti. ADHD pacient by si měl být vědom tohoto rizika a s tím i k těmto látkám přistupovat, respektive od nich držet vědomý odstup. 

Závislost to nemusí být nutně na konkrétních látkách, ale i třeba na internetu, pornografii, gamblingu apod. Mechanismus závislosti je v každém případě stejný – daná činnost uvolnuje nárazově dopamin, který vytváří blažené pocity a člověka to motivuje danou činnost opakovat, aby získal další „dávku“ dopaminu. Jak jsem uvedl, ADHD se nerovná závislák, jen k tomu máme bohužel značně větší sklon. Já osobně vcelku statečně bojuji s závislostí na kofeinu, protože je to asi jediná věc, která mi pomůže s mojí sleep inertia. V minulosti, kdy jsem ještě nevěděl o ADHD nic, jsem málem spadl do alkoholu, kdy jsem každý den vypil jednoho Braníka, naštěstí jsem si včas uvědomil, že to není cesta, kudy chci jít.

alkoholismus

 

Rizikové chování

Rizikové chování je viditelné hlavně u dětí, kdy jsou výrazně častěji zraněné než děti bez ADHD. Vyšší mozkové funkce nejsou zcela vyvinuté, u dětí s ADHD to je ale o to horší.

Osobně si pamatuju, kdy jsem jel na tříkolce ve věku kolem 8-10 let a chtěl jsem zkusit sjet prudký kopec. Proč jsem to chtěl udělat nevím (potřeba zkusit něco nového?), dopadlo to tak, že jsem se rozmázl o panelák na konci svahu (tříkolka nejde jaksi jen tak zastavit). Neustálé škrábance, modřiny atd. byly na denním pořádku.

V dospělosti se často setkáváme např. s tím, že člověk potřebuje tu dávku adrenalinu, takže provozuje v lepším případě bojové sporty, v horším případě (jako třeba já) leze vysoko po stromech, provokuje, inklinuje k bitkám atd.

Bohužel ale dochází v dospělosti k vyšší incidenci dopravních nehod/rizikovým chováním v autě jako je např. překračování povolené rychlosti, předjíždění na nepřehledném úseku a nehody. Moje osobní zkušenost je, že v případě užívání ADHD medikamentů došlo k značnému ústupu výše uvedených vzorců chování v silničním provozu.  Bohužel, české právo toto neuznává (Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 463/2013 Sb. ) a podle vyhlášky o omamných látkách je Ritalin zařazen na seznamu zakázaných látek, ačkoliv to dělá více škody než užitku (odkaz zde) V Německu postačuje potvrzení od ošetřujícího psychiatra.