Visual Snow

Co je Visual snow

Visual snow je stav, při kterém vidí lidé v zorném poli bílé nebo černé tečky. Často se k tomu přidávají další symptomy jako je palinopsie (stopa zrakového vjemu, kterou dotyčný vidí i několik sekund po odvrácení pohledu z toho místa), blue field entoptic phenomenon (lítající bílé jiskřičky v zorném poli jedince při pohledu např. na oblohu nebo bílou zeď), noční slepota nebo tinnitus (otravné pískání v uších). Často se přidávají ještě např. starbursts (světla aut, lamp a podobně mají v noci vzhled „hvězdy“), zákalky (létající „červíci“ v zorném poli) atd.

Přesná příčina není dosud známá. Často se společně s Visual snow objevují i migrény, které u některých lidí byly přímo spouštěčem Visual snow. Občas to může zapříčinit i borelióza. Je možné, že Visual snow a Tinnitus (a i migréna) sdílejí stejný patofyziologický základ (proto je výskyt obou stavů dohromady zhruba v 80 procentech případů). Podobný stav může vzniknout i po požití halucinogenů.

Nedokážu říci, jestli je výskyt Visual snow vázaný na ADHD nebo ne, ale vzhledem k časté komorbiditě Tinnitu společně s ADHD lze předpokládat, že i Visual snow bude častější v populaci ADHD.