Tinnitus

Co je tinnitus?

Tinnitus je chápán jako symptom a ne porucha. Je to vnímání zvuku v uších nebo v hlavě, pro které neexistuje vnější zdroj. Zvuk může být jakýkoliv, od pískání, šumění, klepání po slyšitelné bušení srdce.

Příčiny

Příčin vzniku je mnoho. Může to byt akustické trauma, úraz hlavy, poškození nervů, roztroušená skleróza, nádory atd. Jedna z příčin může být medikace, jako jsou antipsychotika, antidepresiva, popřípadě skupiny antibiotik. U mě například zjistili, že mám zlomenou nosní přepážku, která na levé straně tlačí na sliznici v nose. Ta je tímto neustále drážděná a nateklá a uspává Eustachovu trubici, což může vést k jednostrannému tinnitu. Člověk trpící tinnitem by se určitě taky měl nechat vyšetřit na vysoký tlak. V každém případě doporučuji trvat na komplexním neurologickém vyšetření k vyloučení život ohrožujících stavů.

Léčba

V tuto chvíli, bez bližší znalosti příčiny, bohužel nejde v drtivé většině případů tento stav léčit. Existují podpůrné metody, ani jedna nedokáže utlumit hlasitost tinnitu. Vřele se doporučuje podpůrná psychologická podpora, začít se více pohybovat a tím lépe unavit, v případě horších variant lze použit metodu habituace, kdy si jedinec každý den pouští do obou uší ze sluchátek white noise aspoň po dobu 8 hodin po dobu několika měsíců. Velmi vhodné to je kombinovat s metodou flooding, což ve zkratce znamená vystavit se tomu zvuku, a ne ho tlumit a potlačovat. Protože právě úzkost z toho, že to zas uslyším, je ten motor, že raději poslouchám TV nahlas, usínám u toho a obecně se vyhýbám tichému prostředí. Je to metoda nejtěžší, ale nejefektivnější, co mi zabrala.

ADHD a tinnitus

A protože jsme na stránkách o ADHD, hledáme i spojitost mezi ADHD a tinnitem. Ačkoliv se na to výzkumy nezaměřují, na základě mých anket v rámci skupiny jsme došli k číslu zhruba 30-35 % lidí to vnímá, ať už jako problém nebo jako maličkost, což je proti běžné populaci zhruba 5-10% znatelný rozdíl.  Ačkoliv si většina lidi mysli, že je to porucha uší, víc a víc indicii ukazuje, že se, v určitých případech, jedná o stav určité hyperaktivity audio kortexu v mozku. To může být způsobené paradoxně nižší hladinou dopaminu v mozku, kdy dopamin tlumí danou aktivitu v audio kortexu a člověk neslyší žádné pazvuky. Nemusí to ale být nutně způsobené ADHD. Tinnitus lze v určitých situacích vnímat jako velmi dobrého sluhu. V dnešní době už to není tolik aktuální, ale dříve lovci, když byli na lovu, potřebovali slyšet i to nejmenší prasknutí větvičky nebo šustnutí. Člověk byl ve stresové reakci a tam dochází k potlačení určitých funkcí v těle (např. trávení) a naopak k zesílení jiných (zvýší se krevní tlak, aby mohl v případě potřeby utéct, rozšíří se zornice, aby do nich dopadalo více světla a tím informací atd.). A aby lovec slyšel přicházet potvoru i zezadu, kde nemá oči, mozek posílí aktivitu i v audio kortexu, aby došlo k zpracování všech informací. A to, kromě spadnutí stébla trávy na asfalt, sebou nese i vznik, resp. vnímání tinnitu. Nebezpečí pomine, stres opadne, mozek už nepotřebuje, aby jelo zpracování sluchu na 100% a nepříjemné pazvuky zmizí. Setkal jsem se i s člověkem, kterému se tinnitus rozjel po ZNEUŽÍVÁNÍ amfetaminů. A právě vyčerpanost synapsí/nedostatek dopaminu může vést k vzniku tinnitu u ADHD (v určitých případech).  Určité formy tinnitu reagují dokonce i na podaní antiparkinsonik (léky primárně určené pro léčbu Parkinsonovy choroby s cílem zvýšit v určité oblasti mozku dopamin – ale jiné než je u ADHD).

Oblasti mozku výrazně aktivnější při tinnitu

Symptom je to nepříjemný a pokud všechna vyšetření magnetickou rezonancí vyloučí jiné příčiny, lze u ADHD jedinců brát toto „jen“ jako další symptom jako je zapomínání, hyperaktivita atd. Mně osobně to přineslo velkou úlevu. Na českém facebooku je aktivní skupina Máme tinnitus, kam doporučuji jít, pokud byste o tom chtěli mluvit s někým dalším. Jediná smysluplná webovka v češtině bohužel skončila na začátku roku 2021.