Syndrom neklidných nohou

Co je syndrom neklidných nohou

Syndrom neklidných nohou (anglicky Restless leg syndrome nebo RLS) se projevuje nutností pohybovat převážně nohou, nebo oběma. Objevuje se primárně večer v klidu při ulehnutí do postele, popřípadě při sezení nebo ležení. K ústupu potíží dochází zpravidla při pohybu po místnosti. Může představovat zásadní překážku pro kvalitní a osvěžující spánek.  

Příčiny: 

  • Nedostatek hořčíku 
  • Nedostatek železa 
  • Po aplikaci některých léčiv (proti zvracení, antipsychotika, starší protialergické přípravky) 
  • Často se projevuje při ADHD jako komorbidita 
  • Odvykání po užívání opiátů 

Přesná příčina, proč se tomu tak děje, není dosud známá. Zásadní roli v tom hraje dopamin (proto je to často spojené i s ADHD, ale objevuje se i bez toho), resp. jeho změněná (hypo)aktivita v určitých oblastech mozku. Rovněž to neznamená začátek Parkinsona! 

Terapie: 

Pokud selžou jednoduché úpravy jídelníčku/dodání minerálů jako železo nebo hořčík a pacienta to neustále obtěžuje nad únosnou mez, existují medikamenty, které pomůžou s ústupem symptomů. Jako první se užívá L-Dopa a/nebo dopaminoví agonisté. V případě selhání se nasadí opiáty nebo antikonvulziva (benzodiazepiny). 

Já se s tím občas setkám u sebe hlavně v noci, zpravidla se to dělo po užití léku Prothazin, který se užívá na spaní nebo alergie. Dosud to ale nebylo v zásadě tak dramatické, ale podle zkušeností ze skupin na facebooku jsem spíše v menšině.