Amfetaminy

Ačkoliv je mechanismus legálních (viz níže) i nelegálních (speed, extáze, Khat) amfetaminů vcelku podobný, bavíme se v této sekci o těch legálních variantách (tedy aspoň v Německu). Určitě nejde doporučit nelegální varianty jako alternativu k medikaci ADHD, protože jejich čistota (ne, o mytologické čistotě 99 procent jako v Perníkovém tátovi si nechme zdát) je neznámá a v podstatě nikdo kromě vařiče neví, co v tom je za přísady.

V ČR je užívaní amfetaminu, až na jednu výjimku, tabu. Je to skupina látek, které jsou pro řešení ADHD zdaleka nejefektivnější, která jdou ale ruku v ruce s poměrně vysokým rizikem závislosti a zneužívaní běžnou populací, opět až na jednu (jinou) výjimku. Patří do skupiny stimulantů, konkrétně se jedná o NDRA (noradrenalin dopamine releasing agent).

Jak fungují

Látky jsou aktivní třemi různými cestami, což jim přisuzuje vysokou efektivitu a současně i onu rizikovost. První mechanismus aktivity spočívá ve stimulaci neuronu, aby ze svých zásobníků uvolnil oba neurotransmittery. V synaptické štěrbině se poté nachází více dostupného noradrenalinu i dopaminu. Druhý mechanismus je obdobný tomu, který známe z atomoxetinu nebo metylfenidátu, a to je inhibice transpondéru obou neurotransmitterů. Třetí mechanismus není tak mohutný, jedná se o inhibici enzymu MAO.

Zajímavostí je, že do teto kategorie spadá i v ČR dostupný preparát Bupropion/Elontril. Nežádoucí účinky, tak jako i ty žádoucí, jsou opět identické s těmi u methylfenidátu a atomoxetinu, určité NU jsou přesto výraznější, jako je efekt na kardiovaskulární soustavu (amfetaminy kromě výše zmíněných neurotransmitterů uvolňují také adrenalin), tak i kupříkladu možná častěji agresivita. Co osobně považuji za velkou výhodu u mě, je, že vcelku zásadně tlumí chuť na sladké (samozřejmě ale působí obecně anorekticky) a během dne nemám krátké navály silné ospalosti, jako to bylo u atomoxetinu.

Novější verze

V západní Evropě a USA se poslední roky používá více a více lisdexamfetamin, obchodní název Elvanse/Vyvanse. Tento je speciálně upravený amfetamin s přidanou molekulou lysin (aminokyselina), která zajistí uvolnění účinné látky až po 1-2 hodinách a nesejde na tom, jestli je látka konzumovaná běžnou cestou přes trávicí trakt nebo nasálně nosem, popřípadě injekci. Toto opatření z něj dělá naprosto nezajímavou látku pro lidi, kteří se chtějí sjet nebo pro závislé na drogách, čímž je razantně sníženo riziko vzniku závislosti.

Samozřejmě, ostatní negativní vlastnosti amfetaminu při užívaní dlouhodobě vysokých dávek zůstávají (mozek přestane produkovat dopamin a/nebo citlivost neuronů na dopamin se sníží, někdy nevratně). K dosazení euforického stavu, jak to známe z např. pervitinu je potřeba mnohem více, než je lékařsky užívané množství. Nicméně i díky své ceně na černém trhu (zhruba 7-10 € za kapsli, popř. individuální dovoz do ČR 8-10 000 Kč za balení) to není alternativa ke kokainu nebo pervitinu.