ADHD a hraniční porucha osobnosti

ADHD a hraniční porucha pozornosti jsou vcelku časté poruchy, které se často vyskytují v populaci dospělých. Překrytí symptomů mezi ADHD u dospělých a HPO je hlavně v oblasti impulzivity, dysregulace emocí a mezilidských kontaktů. To dělá problém při diagnostice, zda se jedná o ADHD nebo HPO. Ale ADHD je charakteristické výraznějším projevem impulzivity,  kdežto HPO spíše v emociální oblasti. Logicky, pokud se sejdou obě poruchy najednou, pak jsou obě charakteristiky výrazné.  

Projevy ADHD se objeví poprvé v dětství, projevy HPO spíše později v dospívání a dospělosti. To může přispět k tomu, aby se rozlišilo, co ovlivnuje emoce víc, a to případně řešit. Výzkumy hovoří o tom, že 14 procent dětí s ADHD později dostane i diagnozu HPO, 18 až 34 procent dospělých mají komorbidní HPO. Diagnoza ADHD je tedy rizikový faktor pro rozvoj HPO. Taktéž to vede k úvaze stejného biologického základu v určitých oblastech (projevech) obou poruch.